NAŠ TIM

Kompanija može biti uspešna samo ako su ljudi u njoj uspešni. Stoga nastojimo da zaposlimo, razvijemo i zadržimo najbolje ljude, kao i da stvorimo prijatno i podsticajno radno okruženje, koje će sve nas motivisati da pružimo svoj maksimum u svakodnevnom radu.

Savesnost, inicijativa i entuzijazam u obavljanju poslova je ono što očekujemo od zaposlenih. Negujemo timski rad, a podržavamo otvorenost i prilagodljivost pojedinaca i njihovu spremnost da sopstvene interese stave u sinergiju sa interesima kompanije.

USLUGE NAŠEG TIMA

Naš tim će izraditi marketing plan koji podrazumeva oglašavanje na najposećenijim portalima za prodaju nepokretnosti, web stranicu u sklopu web sajta našeg preduzeća, „google ad“, izradu kataloga stanova…

Naš pristup poslovanju podrazumeva praćenje kompletnog ciklusa prodaje u Vaše ime što podrazumeva pronalaženje zainteresovanih kupaca, prezentovanje Vaših nepokretnosti, obilazak i pokazivanje zainteresovanim kupcima, pregovaranje o ceni i detaljima ugovora, izrada predugovora i ugovora, prikupljanje celokupne neophodne dokumentacije neophodne
za overu istih, kao i koordinacija sa kancelarijama javnih beležnika oko overe predugovora i ugovora, asistiranje kupcima oko eventualne saradnje sa bankama, kao i svim dodatnim zahtevima koji se eventualno mogu pojaviti do momenta primopredaje predmetnog stana.

Navedene usluge smo u mogućnosti da Vam pružamo za nadoknadu od 1% od dogovorene kupoprodajne cene.

100%